#9
Inget vinstförbud i välfärden
STATUS: PÅGÅENDE

Vad är det senaste som regeringen gjort?

2019-04-10: I vårändringsbudgeten bekräftade regeringen att den, i enlighet med Januariavtalet, inte kommer att lägga förslag som innebär vinstbegränsningar för privata aktörer. Istället ska höga kvalitetskrav vara styrande i välfärden och gälla alla aktörer.

Vad säger Januariavtalet?

”Den enskildas valfrihet är en central del av den svenska välfärdsmodellen. Därför behövs en mångfald av aktörer och goda villkor för enskilt drivna verksamheter inom välfärden som underlättar den enskildes aktiva val. Regeringen kommer inte att driva eller arbeta vidare med förslag om vinstförbud eller andra förslag med syftet att införa vinstbegränsningar för privata aktörer i välfärden. Höga kvalitetskrav ska vara styrande. Detta kommer att uttryckas i vårändringsbudgeten 2019. Förslag kommer läggas för att säkerställa att alla aktörer inom välfärden oavsett driftform har likvärdiga villkor.”

Varför måste privata aktörer som är verksamma inom välfärden få göra vinst, enligt Timbro?

Privata företag inom vård, omsorg och utbildning ska tillåtas bedriva verksamhet på samma villkor som andra privata företag som tar del av skattemedel. Vinst och ägarutdelning är ytterst en garanti för att verksamheten bedrivs på kundernas villkor, och därmed ett sätt att skapa ökat värde för skattebetalarna. Entreprenörskap i välfärden är också en garant för att valfrihet ska vara brett tillgänglig för medborgarna, eftersom vinstintresset möjliggör för populära aktörer att expandera för att möta efterfrågan.

Timbros reformförslag:

Timbro välkomnar att Reepaluutredningen avförs från regeringens dagordning och att Januariavtalet slår fast att konkurrensneutralitet och höga krav på samtliga aktörer ska gälla. Det är viktigt att de skallkrav som ställs på aktörerna fokuserar på outputfaktorer relaterade till kvalitet, snarare än inputfaktorer relaterade till kostnader, och att särskild hänsyn tas till mindre aktörers förmåga att leva upp till regleringskraven. Att höga kvalitetskrav ställs på känsliga, offentligt finansierade, tjänster är viktigt, både för brukarna och för valfrihetssystemens legitimitet. Regleringarna måste dock vara proportionerliga och får inte användas för att försvåra för entreprenörskap bakvägen.

Vidare läsning

Debattartiklar

”Vinstutredningen – en sorglig soppa”
Johan Ingerö, 10 februari 2017

”Den stora osäkerhetens tid är här”
Karin Svanborg-Sjövall, 16 mars 2015,

”Mobilisera med full kraft mot rödgrönt vinststopp”
Karin Svanborg-Sjövall, 7 oktober 2014

Radio- och tv-inslag

”Konflikt eller kompromiss”
Karin Svanborg-Sjövall, 5 november 2016

Kontakt
Emanuel Örtengren
Programansvarig Välfärd
073- 581 94 54
emanuel.ortengren@timbro.se
Emanuel Örtengren