#73
Stärk skyddet för demokratin
STATUS: PÅGÅENDE

Vad är det senaste som regeringen gjort?

2020-03-27: Regeringen tillsatte en parlamentarisk kommitté för att utreda vissa delar av valsystemet. Det handlar bland annat om att se över behovet av att stärka skyddet mot manipulationer. Deadline den 15 oktober 2021.

2020-02-13: Regeringen beslutade att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att utreda ett förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. Deadline är den 15 februari 2023.

Vad säger Januariavtalet?

“Stärk skyddet för demokratin. Under mandatperioden ska en parlamentarisk översyn göras för att stärka grundskyddet för de demokratiska strukturerna samt domstolarnas och public services oberoende.

En parlamentarisk översyn ska även göras av valsystemet för att göra det motståndskraftigt mot manipulationer.”

Varför behöver demokratin stärkas, enligt Timbro?

Auktoritär populism är idag den tredje största ideologiska kraften i de europeiska partisystemen. Vänster- och högerpopulistiska partier skiljer sig åt i mängder av sakfrågor men förenas i sin motvilja mot den liberala demokratin. De är inte antidemokratiska men antiliberala. De vill stärka majoritetsstyret – med ökade direktdemokratiska inslag – men försvaga maktdelning.

Denna utveckling är ett hot mot grundläggande liberala värden som äganderätt, yttrandefrihet och religionsfrihet. Att populisterna menar allvar är uppenbart när man studerar hur regeringarna i Polen och Ungern har agerat under 2010-talet.

Sverige är illa rustat inför detta hot. Svensk grundlag är relativt svag, både avseende de formella möjligheterna att ändra dessa med enkel majoritet i två riksdagsbeslut, men också i termer av informell status. Maktdelningsprincipen är jämförelsevis svag i Sverige – vi saknar författningsdomstolar, vi saknar överhus i parlamentet, vi har gemensam valdag för samtliga val, vi har en helt ceremoniell statschef.

Vidare läsning

Debattartiklar

”Så bör den auktoritära populismen bemötas”
Andreas Johansson Heinö och Karin Svanborg-Sjövall, Dagens Nyheter, 18 juni 2016

Rapporter från Timbro

Timbro Authoritarian Populism Index
Andreas Johansson Heinö

Kontakt
Andreas Johansson Heinö
Förläggare
073-596 72 08
andreas