#61
Kvalitetskraven i all sjukvård och äldreomsorg förstärks
STATUS: EJ PÅBÖRJAD

Vad är det senaste som regeringen gjort?

Inget

Vad säger Januariavtalet?

”Kvalitetskraven i all sjukvård och äldreomsorg förstärks. Konkurrensneutralitet ska råda mellan offentliga och fristående vårdgivare, såväl vad gäller ekonomiska villkor, en fungerande tillståndsgivning, som kvalitetskrav. En fast omsorgskontakt i hemtjänsten ska finnas (Ds under 2020).”

Varför måste kvaliteten i sjukvården och äldreomsorgen höjas, enligt Timbro?

Kostnaderna för välfärden har ökat med 70 procent i fasta priser sedan 1980-talet, enligt SKL. Under samma period ökade befolkningen med 20%. Välfärden präglas av de stigande förväntningarnas missnöje, och det är uppenbart att det inte går att tillföra offentliga medel i en takt som tillgodoser de krav och de önskemål som ställs.

Missnöjet med den bristande tillgängligheten i sjukvården är utbrett idag  Den nya generationen äldre kommer också ställa högre krav än någonsin förr – på egenmakt, kvalitet och tillgänglighet. Ett system som bygger på offentlig ransonering har dåliga förutsättningar att möta denna verklighet, som också kommer att präglas av en betydligt mer krävande demografisk utveckling.

Samarbetet mellan privat och offentlig sektor måste därför fungera bättre, och en högre grad av privat finansiering uppmuntras. Att skapa förutsättningar för mer av innovation och entreprenörskap är en ödesfråga för svensk välfärd. Då krävs andra, mer långsiktiga och rättvisa spelregler än idag.

Timbros reformförslag:

  • Rikta kraven i högre utsträckning på resultat, inte hur tjänsten ska utföras.
  • Inför minimkrav för kvalitetsutfall. Öka granskningen av offentliga aktörer: idag har patienter och äldre klienter i privata verksamheter i praktiken ett bättre konsumentskydd än medborgare i offentliga.
  • Öka möjligheterna till högre tilläggsavgifter för att premiera bättre resursanvändning.
  • Separera finansieringen från producenterna.
  • Inför en strukturreform som substantiellt minskar detaljstyrningen och skapar försäkringsmässighet i sjukvårdssystemet.

Vidare läsning

Debattartiklar

”Ökad rättvisa med privatfinansierad vård”
Karin Svanborg-Sjövall och Nima Sanandaji, Svenska Dagbladet, 12 juni 2019

”Välfärdsfinansiering bortom skatten – lite som att svära i kyrkan”
Karin Svanborg-Sjövall och Nima Sanandaji, Dagens Samhälle, 26 april 2019

”Höjd maxtaxa kan rädda framtidens äldreomsorg”
Johan Ingerö, Dagens Nyheter, 15 augusti 2016

”Kvaliteten är bättre i privat äldreomsorg”
Johan Ingerö, Aftonbladet, 29 oktober 2015

Rapporter från Timbro

Kontakt
Emanuel Örtengren
Programansvarig Välfärd
073- 581 94 54
emanuel.ortengren@timbro.se
Emanuel Örtengren