#5
Sänkt skatt på arbete och grön skatteväxling
STATUS: PÅGÅENDE

Vad är det senaste som regeringen gjort?

2020-01-01: Värnskatten avskaffas.

2019-09-18: Ytterligare skattesänkningar på jobb och företagande under mandatperioden, som en del av en grön skatteväxling, aviserades i regeringens höstbudget.

2019-09-18: Regeringen föreslog i höstbudgeten att värnskatten avskaffas den
1 januari 2020.

2019-06-19: Regeringen presenterade en promemoria med förslag om att den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt (värnskatten) avskaffas.

2019-04-25: Regeringen tillsatte en utredning om en kemikalieskatt på kläder och skor.

2019-04-10: Regeringens vårändringsbudget innehåller miljöskattehöjningar på drygt en miljard kronor.

2019-02-08: Regeringen remitterade en promemoria om höjning av vissa miljöskatter.

Vad säger Januariavtalet?

”Sänkt skatt på arbete och grön skatteväxling. Värnskatten tas bort 1 januari 2020. Miljöskatternas andel av skatteinkomsterna ska öka. En kraftfull grön skatteväxling ska genomföras med höjda miljöskatter som växlas mot sänkt skatt på jobb och företagande. Målet är att den ska omsluta minst femton miljarder kronor inklusive de förslag som genomförs i vårändringsbudgeten 2019 och de förslag som genomförs i skattereformen.”

Vad tycker Timbro om sänkt skatt på arbete och grön skatteväxling?

De svenska skatterna på arbete är höga, vilket är negativt för samhällsekonomin. Trots borttagandet av värnskatten, den extraskatt utöver den statlig inkomstskatten på högre inkomster som funnits sedan 1995, har Sverige år 2020 fortfarande en av världens högsta marginalskatter för höginkomsttagare, 73 procent. Detta minskar incitamenten att arbeta extra, tjäna pengar och utbilda sig, förmodligen i en sådan utsträckning att sänkt marginalskatt skulle leda till ökade intäkter. Därför är det positivt att värnskatten avskaffas. Sannolikt är det en självfinansierande reform.

För många med lägre inkomster är det inte särskilt stor skillnad mellan att arbeta och att leva på sociala ersättningar. Det finns gott forskningsstöd för att sänkt skatt på låga arbetsinkomster leder till att fler arbetar.

Det är däremot tveksamt om det är klokt att finansiera sänkt skatt på arbete med höjda miljöskatter. Bensinskatten är exempelvis redan i dag högre än den skada som bilisterna orsakar samhället, enligt myndigheten Trafikanalys. Och elskatten, som höjts i samband med tidigare gröna skatteväxlingar, är inte en miljöskatt över huvud taget eftersom el i sig inte skadar miljön.

Timbros reformförslag:

  • Skattebefria de första 10 000 kronorna i arbetsinkomst varje månad.
  • Avskaffa den statliga inkomstskatten, inklusive värnskatten.
  • Synliggör arbetsgivaravgifterna.
  • Avskaffa pensionsavgiften för den delen av inkomsten som ligger över taket för pensionsgrundande inkomst.

Vidare läsning

Kontakt
Jacob Lundberg
Chefsekonom
070-276 74 24
jacob.lundberg@timbro.se
jacob2