#47
Gör om investeringsstödet för hyresrätter
STATUS: PÅGÅENDE

Vad är det senaste som regeringen gjort?

2020-02-01: Återstående beslutade ändringar i förordningen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder genomfördes.

2019-09-18: Regeringen föreslog i höstbudgeten att investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande utökas med 600 miljoner kronor för år 2020.

2019-07-23: Beslutade ändringar i förordningen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder genomfördes.

2019-07-11: Regeringen remitterade en promemoria innehållande förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande.

2019-04-10: Regeringen återinför investeringsstödet för hyresrätter och studentbostäder i vårändringsbudgeten genom att anslå 3 miljarder kronor.

Vad säger Januariavtalet?

”Gör om investeringsstöden för hyresrätter. Stöden koncentreras och effektiviseras samt riktas om mot hyresrätter i hela landet.”

Varför måste hyresstöden reformeras, enligt Timbro?

Det statliga investeringsstödet för hyresbostäder har varit snedvridande på sämsta tänkbara sätt. Stödet per kvadratmeter ökar nämligen ju högre produktionskostnaden är. Det skapar incitament att bygga dyrt snarare än billigare och effektivare. Trots att stöden användes i begränsad omfattning breddade och höjde regeringen dem ytterligare 2018. Detta trots att det är tveksamt om subventionerna ens är förenliga med EU:s regler för statliga företagsstöd.

Investeringsstöden avskaffades när M/KD-budgeten röstades igenom i riksdagen 2018, men återinfördes genom vårändringsbudgeten 2019.

Timbros reformförslag:

  • Avskaffa investeringsstöden för hyresrätter.

Vidare läsning

Debattartiklar

”Skrota byggsubventionerna”
Estrid Faust, Smedjan, 13 februari 2019

”Nya hyresrätter är ingen dunderkur”
Emanuel Örtengren, Södermanlands Nyheter, 22 december 2018

Kontakt
Emanuel Örtengren
Programansvarig Välfärd
073- 581 94 54
emanuel.ortengren@timbro.se
emanuel