#45
Ta bort flyttskatten
STATUS: PÅGÅENDE

Vad är det senaste som regeringen gjort?

2020-09-21: Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2021 att den så kallade uppskovsräntan för uppskjuten skatt på vinst vid bostadsförsäljning tas bort bort 2021.

2020-05-20: Finansdepartementet remitterade en promemoria med förslag om att avskaffa uppskovsräntan för uppskjuten skatt på vinst vid bostadsförsäljning.

Vad säger Januariavtalet?

”Ta bort flyttskatten genom att räntebeläggningen på uppskovsbeloppet avskaffas.”

Varför måste rörligheten på bostadsmarknaden underlättas, enligt Timbro?

Den som säljer sin bostad måste betala reavinstskatt på 22 procent av värdeökningen. Om man betalar denna reavinstskatt direkt har man mindre pengar att köpa nästa bostad för. Effekten av detta är att den som flyttar ofta totalt sett måste betala mer i skatt än den som flyttar sällan, även om de har åtnjutit samma boprisuppgång. På detta sätt gör skattesystemet att bostadsmarknaden blir mindre rörlig.

Möjligheten till uppskov med reavinstskatten är en lösning på detta problem. För att den som flyttar ofta verkligen ska få samma skattebörda som den som flyttar sällan måste dock uppskovet vara räntefritt. I dag måste man betala ränta på den uppskjutna skatten. Det är därför positivt att räntan på uppskovet ska avskaffas.

I dag finns också ett tak på uppskovsbeloppet. För att gynna rörligheten på bostadsmarknaden bör detta tak höjas väsentligt eller avskaffas. Det finns dock inga besked om det i Januariavtalet.

Januariavtalet nämner inte heller stämpelskatten, en ren transaktionsskatt som betalas vid köp och belåning av fastigheter (men inte bostadsrätter). Stämpelskatten är skadlig för bostadsmarknaden och bör avskaffas. På längre sikt vore det också angeläget att sänka skatten på reavinster över lag.

Timbros reformförslag:

  • Avskaffa stämpelskatten.
  • Sänk skatten på reavinster och andra kapitalinkomster till 15 procent.

Vidare läsning

Rapporter från Timbro

”Sänkt kapitalskatt: Ökade investeringar och högre tillväxt”
Jacob Lundberg, 2018

Kontakt
Jacob Lundberg
Chefsekonom
070-276 74 24
jacob.lundberg@timbro.se
jacob2