#44
Reformera hyresmodellen
STATUS: PÅGÅENDE

Vad är det senaste som regeringen gjort?

2020-06-25: Regeringen tillsatte en kommission med uppdrag att utreda hur hyreslägenheters läge och kvalitet ska få ett större genomslag i hyressättningen. Deadline den 30 juni 2021.

2020-04-25: Regeringen tillsatte en särskild utredare som ska lämna förslag på en modell med fri hyressättning, inklusive tariffsystem, för nyproducerade lägenheter. Deadline den 31 maj 2021.

2019-12-12: Regeringen tillsatte en utredning, under ledning av Jan Josefsson, i syfte att utreda hur de kollektiva hyresförhandlingarna kan effektiviseras. Deadline den 30 december 2020.

2019-04-09: Regeringen föreslog en ny modell för avtal mellan hyresgäster och hyresvärdar om lägenhetens standard (Prop. 2018/19:108).

Vad säger Januariavtalet?

”Reformera hyresmodellen.

  • Fri hyressättning vid nybyggnation införs. Hyran inom dessa bestånd sätts efter en inledande period enligt en tariff grundad på jämförbara nybyggda objekt med en gradvis anpassning för att uppnå förutsägbarhet eller genom gängse förhandling. Fastighetsägaren väljer vilken av dessa metoder som tillämpas (Utredning 2019-2020. Ny lagstiftning på plats 1 juli 2021).
  • Låt lägenheternas kvalitet och läge få ett större genomslag i hyressättningen. En kommission ska kartlägga den varierande tillämpningen av lägesfaktorn mellan olika orter och föreslå lämpliga åtgärder från statens sida i de fall (på de orterna) det konstateras att lägesfaktorn inte beaktas i tillräcklig mån. (Kommission tillsätts våren 2019. Slutsatser presenteras före 1 januari 2021).
  • Förhandlingssystemet för befintliga hyresrätter reformeras för att fungera mer effektivt med, ett oberoende skiljedomsförfarande som vid tvist avgör vad som är en rimlig årlig höjning samt tidsgränser för förhandlingar som kombineras med ekonomiska sanktioner när dessa inte hålls (Ds våren 2020. I kraft från 2021).
  • Ge hyresvärden och hyresgästen en större frihet att komma överens om hur till- och frånval ska prissättas (förslag finns i Tillvalsutredningen SOU 2008:94 respektive lagrådsremiss 27 juni 2014) (Proposition våren 2019). Höj straffen för försäljning av svartkontrakt och kriminalisera köpen (Utredning 2020-2021Ny lagstiftning 1 juli 2022)”

Varför måste hyresmarknaden reformeras, enligt Timbro?

Dagens hyresreglering gör det svårt för människor att flytta och styra över sitt eget liv, vare sig syftet är att komma närmare arbete, studier eller att bilda familj. Konstgjort låga hyror gör att den som lagt vantarna på ett eftertraktat förstahandskontrakt inte flyttar i första laget, vilket förlänger bostadsköerna. Personer som inte har lång kötid eller stora egna besparingar, framför allt unga och nyanlända, hänvisas därför ofta till andrahandsmarknaden, där hyrorna är högre och villkoren osäkrare. Dagens system är därför både ineffektivt och orättvist.

Timbros reformförslag:

  • Att fri hyressättning vid inflyttning av nya hyresgäster tillåts.
  • Att “skälig hyreshöjning” införs som begrepp i stället för “skälig hyra” i jordabalkens tolfte kapitel, med det långsiktiga målet att hyrorna närmar sig marknadsmässig nivå.

Vidare läsning

Debattartiklar

”Blir det äntligen fri hyressättning?”
Fredrik Kopsch, 25 april 2020

”Fria hyror är rättvisa hyror”
Jacob Lundberg och Theo Herold, 6 november 2019

”Inför fri hyressättning för alla hyresrätter”
Fredrik Kopsch, Smedjan, 12 mars 2019

”Borgerligt farväl till folkhemmet”
Emanuel Örtengren, Södermanlands Nyheter, 11 mars 2019

”När svarta pengar ger förtur på bostadmarknaden”
Blanche Jarn, Smedjan, 8 januari 2019

”Släpp byggandet fritt och få fler bostäder på köpet”
Jacob Lundberg, Göteborgs-Posten, 29 december 2018

”Så betalar skattebetalarna för hyresregleringen”
Estrid Faust, Smedjan, 1 november 2018

”Regeringen vill kriminalisera bostadskrisens offer”
Estrid Faust, Smedjan, 2 oktober 2018

”Högt pris för billiga bostäder”
Blanche Jarn, Smedjan, 13 februari 2018

”Hyresmarknaden måste reformeras – men hur?”
Jacob Lundberg, Gustav Karreskog, Estrid Faust, Elis Örjes, Emil Bustos, Svenska Dagbladet, 13 oktober 2017

”Det är inte hyresgästerna som behöver en starkare ställning”
Blanche Jarn, Smedjan, 8 juni 2017

Poddar

”Bostadspolitiken nu fullständigt orimlig”
Caspian Rehbinder mfl, Svenska Dagbladets podd Ledarredaktionen, 11 september 2019

 

Rapporter från Timbro

”I andra hand: Om hyresregleringens förlorare”
Theo Herold, 2019

”En reformerad hyresmarknad för ökad jämlikhet”
Elis Örjes och Emil Bustos, 2017

”Vägen till marknadshyror”
Gustav Karreskog och Estrid Faust, 2017

Kontakt
Emanuel Örtengren
Programansvarig Välfärd
073- 581 94 54
emanuel.ortengren@timbro.se
emanuel