#41
Språkkrav för medborgarskap
STATUS: PÅGÅENDE

Vad är det senaste som regeringen gjort?

2019-10-28: Regeringen tillsatte en utredning som ska lämna förslag till att godkänt prov i svenska och i grundläggande samhällsorientering ska bli krav för svenskt medborgarskap. Deadline 1 maj 2021.

Vad säger Januariavtalet?

“Språkkrav för medborgarskap. Vi vill stärka medborgarskapets status och främja ett inkluderande samhälle. Därför ska ett godkänt prov i svenska och i grundläggande samhällskunskap vara ett krav för medborgarskap i Sverige. Där det föreligger särskilda skäl ska språkkunskaper kunna prövas i andra former.”

Varför är språkkrav en bra idé, enligt Timbro?

Medborgarskapet är ett kraftfullt instrument för jämlikhet i ett etniskt diversifierat samhälle. Tyvärr har medborgarskapets status länge varit låg i Sverige. Vi ställer lägre krav än andra länder och det finns en svag korrelation mellan medborgarskap och såväl rättigheter som delaktighet.

Språk- och samhällskunskapskrav är ett sätt att öka statusen för medborgarskapet. Kraven bör vara tillräckligt höga för att det ska krävas en ansträngning för att klara proven, men tillräckligt låga för att inte fungera exkluderande. En förutsättning är att innehållet är relevant – det bör till exempel inriktas mot kunskaper om den svenska demokratin och grundlagarna, men får inte användas för att kartlägga enskilda människors värderingar.

Timbros reformförslag:

  • Medborgarskapet ska villkoras med grundläggande kunskaper i svenska språket och grundläggande kunskaper om hur det svenska samhället fungerar.

Vidare läsning

Debattartiklar

”Medborgarskapstest är en bra idé, men fallgroparna många”
Andreas Johansson Heinö, Dagens Nyheter, 5 februari 2019, 

Rapporter från Timbro

Krävande krav
Fanny Forsberg Lundell, 2020

Vem ska få bli svensk medborgare?
Andreas Johansson Heinö, 2011

Det nya folkhemmet
Stefan Olsson, 2017 

Kontakt
Andreas Johansson Heinö
Förläggare
073-596 72 08
andreas