#4
En omfattande skattereform genomförs
STATUS: EJ PÅBÖRJAD

Vad är det senaste som regeringen gjort?

Inget

Vad säger Januariavtalet?

”En omfattande skattereform genomförs. Reformen ska

 • öka sysselsättningen och antalet arbetade timmar med sänkt skatt på jobb och företagande,
 • bidra till att klimat- och miljömål nås,
 • stärka Sveriges konkurrenskraft,
 • utjämna dagens växande ekonomiska klyftor,
 • sänka marginalskatten och uppnå att färre betalar statlig inkomstskatt,
 • förenkla genom att begränsa undantag,
 • minska hushållens skuldsättning och bidra till att förbättra bostadsmarknadens funktionssätt,
 • öka finanssektorns skatteandel och långsiktigt trygga välfärden.”

Varför behöver Sverige en skattereform, enligt Timbro?

Sverige har världens femte högsta skattetryck och världens högsta marginalskatter. Skattesystemet är krångligt och bestraffar investeringar, sparande och entreprenörskap. Det finns också en rad punktskatter som inte följer någon logik, som miljöskatterna som är högre än motsvarande miljöskada. För att värna Sveriges konkurrenskraft och en fortsatt god ekonomisk utveckling måste skattesystemet förändras så att tillväxt och ökad sysselsättning främjas.

Timbros reformförslag:

 • Skattebefria de första 10 000 kronorna i arbetsinkomst varje månad.
 • Avskaffa den statliga inkomstskatten.
 • Synliggör arbetsgivaravgifterna.
 • Avskaffa pensionsavgiften för den delen av inkomsten som ligger över taket för pensionsgrundande inkomst.
 • Halvera den särskilda löneskatten på avsättningar till tjänstepension.
 • Halvera bolagsskatten.
 • Sänk skatten på alla kapitalinkomster till 15 procent.
 • Avskaffa stämpelskatten.
 • Beskatta fastigheter på ett sätt som skapar neutralitet mellan att äga och att hyra sitt boende.

Vidare läsning

Kontakt
Jacob Lundberg
Chefsekonom
070-276 74 24
jacob.lundberg@timbro.se
jacob2