#21
Problemet med kompetensutvisningar måste lösas
STATUS: PÅGÅENDE

Vad är det senaste som regeringen gjort?

2020-06-29: Regeringen meddelade tilläggsdirektiv till utredningen om arbetskraftsinvandring.

2020-02-06: Regeringen tillsatte en utredning i syfte att reformera nuvarande system för arbetskraftsinvandring. Deadline den 1 november 2021.

Vad säger Januariavtalet?

Problemet med kompetensutvisningar måste lösas. Ett särskilt visum för högkvalificerade som vill söka jobb eller starta företag ska införas (Utredning 2019. Nya regler från 1 januari 2021). Dagens regler för arbetskraftsinvandring ska värnas.

Varför behöver Sverige arbetskraftsinvandring, enligt Timbro?

Att låta människor som kan försörja sig och bidra till andras välstånd, utan onödiga behovsprövningar och byråkratiska processer, är en frihetsfråga. Sveriges förhållandevis öppna system för arbetskraftsinvandring ger en unik och välfungerande öppenhet mot omvärlden, underlättar kompetensförsörjning och bidrar till ekonomisk tillväxt. Genom att underlätta arbetskraftsinvandring får man en rörligare global arbetsmarknad, vilket i sin tur gör att matchningen mellan arbetstagare och arbetsgivare fungerar bättre, företag får lättare att växa och inkomsterna blir högre.

Aktuell forskning och många utredningar pekar på stora vinster från arbetskraftsinvandring i form av produktivitet, ökad handel, större skatteintäkter och bättre fungerande kompetensförsörjning. Fungerande arbetskraftsinvandring låter arbetskraft flytta dit det finns jobb, vilket också dämpar negativa effekter av konjunktursvängningar.

De senaste åren har Sverige haft betydande problem med kompetensutvisningar. Trots nya domar förekommer fortfarande oacceptabla fall. Att lösa det – inom ramen för dagens system – är nödvändigt.

Timbros reformförslag:

  • Värna och vårda systemet för arbetskraftsinvandring.
  • Inför möjlighet till uppehållstillstånd under väntetiden för arbetstillstånd.
  • Underlätta för arbetskraftsinvandrare som överklagar utvisningsbeslut genom att låta dem behålla vissa förmåner och förlänga möjligheten att söka annat arbete.
  • Se över försörjningskravet för arbetstillstånd och kravet på bostadens storlek för anhöriginvandring.
  • Inför fler sanktionsmöjligheter än utvisning.

Vidare läsning

Debattartiklar

”Moderaterna värnar Alliansens arv”
Caspian Rehbinder, Smedjan, 5 februari 2020

”Hög tid för regeringen att stoppa kompetensutvisningarna”
Caspian Rehbinder, Göteborgs-Posten, 15 januari 2020

”Justera reglerna – men kasta inte ut barnet med badvattnet”
Caspian Rehbinder, Dagens Arbete, 18 oktober 2019

”Arbetskraftsinvandringen fungerar bättre än någonsin”
Karin Svanborg-Sjövall och Caspian Rehbinder, Dagens Nyheter, 7 september 2019

”Det är Kronqvist som är naiv om jobbinvandringen”
Caspian Rehbinder, Expressen, 3 juli 2019

”Stoppad arbetskraftsinvandring gör Sverige fattigare”
Caspian Rehbinder, Smedjan, 2 juli 2019

”Orimliga regler – risk för nya kompetensutvisningar”
Siri Steijer och Fredrik Hultman, Svenska Dagbladet, 13 december 2018

”Ohållbara argument mot arbetskraftsinvandring”
Karin Svanborg-Sjövall och Caspian Rehbinder, Dagens Nyheter, 18 juni 2019

”Arbetskraftsinvandrare måste kunna resa”
Caspian Rehbinder och Siri Steijer, Svenska Dagbladet, 5 mars 2019

”Det finns inget omfattande missbruk”
Caspian Rehbinder, Dagens Arbete, 4 juli 2018 

Rapporter från Timbro

Filmer

Kontakt
Caspian Rehbinder
Programansvarig Arbetsmarknad
073- 646 05 27
caspian.rehbinder@timbro.se 
caspian