#20
Arbetsrätten moderniseras
STATUS: PÅGÅENDE

Vad är det senaste som regeringen gjort?

2019-04-25: Regeringen beslutade att utse justitierådet Gudmund Toijer till särskild utredare för utredningen om en moderniserad arbetsrätt. Samtidigt presenterades direktivet. Deadline 31 maj 2020.

Vad säger Januariavtalet?

”Arbetsrätten moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls. Arbetsrätten ska ge företagen flexibilitet och skydda den enskilde arbetstagaren mot godtyckliga uppsägningar.

  • Lagen om anställningsskydd ska ändras genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna.
  • Utredningen som får i uppdrag att utarbeta denna lagändring ska vidare lägga förslag som, särskilt för mindre företag, innebär lägre kostnader vid uppsägningar, samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls.
  • Utredningen ska föreslå hur arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling och den anställdes omställningsförmåga stärks.
  • Utredningen ska också arbeta med förslag som skapar en bättre balans i anställningsskydden för personal med olika anställningsvillkor.

Utredningen ska i dessa frågor och generellt särskilt beakta de små och medelstora företagens behov av flexibilitet och ska, utöver kontakter med arbetsmarknadens parter, ha kontakt med dessa företags organisationer. Om parterna når en överenskommelse om hur LAS ska reformeras på ett sätt som ger ökad flexibilitet ska regeringen istället lägga förslag i linje med parternas överenskommelse. I annat fall genomförs utredningens förslag. (Utredningen tillsätts april 2019. Förändringarna i LAS ska genomföras 2021).”

Timbros reformförslag:

  • Gör det enklare att säga upp anställda av personliga skäl.
  • Avskaffa turordningsreglerna.

Vidare läsning

Debattartiklar

”Centerpartiet: Facket dikterar inte LAS-utredningen”
Siri Steijer svarar Martin Ådahl direkt, 14 maj 2019

”LAS-utredningen är ett nederlag för C och L”
Siri Steijer, Smedjan, 30 april 2019

”Med V:s politik blir människor arbetslösa”
Siri Steijer, Expressen, 15 mars 2019 

”Lööf och Björklund – låt inte vänstern lura er om LAS”
Siri Steijer, Dagens Samhälle, 31 januari 2019 
  

”Omöjliga anställda måste gå att säga upp”
Siri Steijer, Smedjan, 17 januari 2019

”Tvinga S att ändra LAS och sänka skatten”
Siri Steijer, SVT Opinion, 15 november 2018 

”LAS drabbar unga, oavsett prestation”
Siri Steijer, Aftonbladet, 15 november 2017

”Facket ljuger om LAS”
Siri Steijer, Aftonbladet, 8 november 2017 

Rapporter från Timbro

Kontakt
Caspian Rehbinder
Programansvarig Arbetsmarknad
073- 646 05 27
caspian.rehbinder@timbro.se 
CaspianRehbinder