#17
Tiden att etablera sig på arbetsmarknaden kortas
STATUS: PÅGÅENDE

Vad är det senaste som regeringen gjort?

2019-12-11: Regeringen presenterade en departementspromemoria med förslag om nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag). Deadline för remiss 7 februari 2020.

2019-09-18: Regeringen föreslog i höstbudgeten införandet av s k etableringsjobb med lägre lön för nyanlända och långtidsarbetslösa.

2019-04-10: I vårändringsbudgeten tog regeringen bort kravet på nystartsjobb om att andra anställningsförmåner än lön ska följa av, eller vara likvärdiga med, kollektivavtal. Förväntas träda ikraft i augusti 2019.

Vad säger Januariavtalet?

”Tiden att etablera sig på arbetsmarknaden kortas. Vägen in på arbetsmarknaden förstärks genom att fler får chansen till ett jobb utan utbildningskrav. Detta sker genom ett införande av etableringsjobb med lägre lön för nyanlända och långtidsarbetslösa (i enlighet med parternas förslag). Dessa ska utvidgas till företag utan kollektivavtal och till bemanningsföretag på ett sätt som gör att fördelarna i etableringsjobben inte går förlorade (Förändringar genomförs med ambitionen att vara på plats 1 juli 2020).

Kraven på kollektivavtal för nystartsjobb tas bort (Genomförs våren 2019).

Ett ingångsavdrag, det vill säga borttagna arbetsgivaravgifter de första två åren, införs för ungdomar utan gymnasieutbildning och för nyanlända (genomförs i BP20).”

Varför måste trösklarna till arbetsmarknaden sänkas, enligt Timbro?

Utanförskapet i Sverige växer. Många av de nyanlända som kommit på senare år saknar tillräcklig utbildning för att ta de arbeten som erbjuds på den svenska arbetsmarknaden. Utan reformer som främjar framväxten av enkla jobb och lägre ingångslöner riskerar utanförskapet att leda till allvarliga ekonomiska och sociala problem.

Timbros reformförslag:

  • Avskaffa anställningssubventionerna som riktas till personer med låg utbildning.
  • Sänk kostnaden på arbetskraft genom generella skattesänkningar på arbete.

Vidare läsning

Debattartiklar

”Facken måste kräva sänkta ingångslöner”
Caspian Rehbinder och Sven-Olov Daunfeldt, Svenska Dagbladet, 1 november 2019

”Ylva Johansson har misslyckats som arbetsmarknadsminister”
Caspian Rehbinder och Isak Kupersmidt, Smedjan, 1 november 2019

Rapporter från Timbro

”Misslyckandet”
Isak Kupersmidt och Caspian Rehbinder, 2019

”Utanförskap över generationerna”
Benjamin Dousa, 2019

”Ingångslönens effekt på sysselsättningen i Sverige”
Sven-Olof Daunfeldt, 2018

Kontakt
Caspian Rehbinder
Programansvarig Arbetsmarknad
073- 646 05 27
caspian.rehbinder@timbro.se 
CaspianRehbinder