#16
En gynnsam beskattning för växande företag
STATUS: PÅGÅENDE

Vad är det senaste som regeringen gjort?

2019-06-04: Riksdagen fattade beslut om höjt tak för RUT-avdrag. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2019.

2019-04-10: Regeringens vårändringsbudget innehåller förslag om utökat växa-stöd och sänkt arbetsgivaravgift för 15–17-åringar.

2019-03-14: Regeringen publicerade en lagrådsremiss om höjt tak för RUT-avdrag.

2019-03-12: Regeringen lade fram en proposition om generationsskiften i fåmansbolag.

2019-02-25: Regeringen remitterade en promemoria om sänkt arbetsgivaravgift för 15–17-åringar.

2019-02-11: Regeringen remitterade en promemoria om utökat växa-stöd, alltså nedsatt arbetsgivaravgift för företag som anställer en första person.

Vad säger Januariavtalet?

”En gynnsam beskattning för växande företag. Uttaget av arbetsgivaravgift sänks. Taket i RUT ska tredubblas. RUT-avdraget ska utvidgas till tvätt, flytt-, hämt- och trygghetstjänster. (Utredning under 2019, införs i BP21). Ett äldre-RUT ska utredas. (Tillsätts 2019) Den extra beskattningen vid generationsväxling, jämfört med om företaget säljs till någon utomstående, ska tas bort. Även beskattningen av personaloptioner ska reformeras genom att bland annat utvidga storleken och personkretsen så att svenska regler är konkurrenskraftiga i ett internationellt perspektiv. En utredning med syftet att förenkla 3:12 ska genomföras (Utredning 2019-2021. Ny lagstiftning från 2022).”

Varför måste entreprenörskap och företagande underlättas, enligt Timbro?

Skattereglerna för företagare är mycket krångliga, vilket skapar stora kostnader för företagen. I många situationer är också skattebördan hög. Många av problemen är kopplade till 3:12-reglerna, som delar upp företagares inkomster i arbets- och kapitalinkomst. Därför är det välkommet att 3:12-reglerna ska förenklas. Det är dock oklart vad det betyder i praktiken och försök att förenkla 3:12-reglerna har gjorts tidigare, med nedslående resultat. Det är också välkommet att generationsskiften ska underlättas. Generellt bör bolags- och kapitalinkomstskatterna sänkas.

Beskattningen av personaloptioner är en viktig fråga för snabbväxande företag i framför allt IT-sektorn. Sådana företag har ofta brist på kapital och vill gärna, i stället för lön, betala sina anställda med optioner att i framtiden kunna köpa aktier i företaget billigt. På så sätt kan man knyta till sig nyckelanställda utan att dra på sig stora lönekostnader. Sådana upplägg är sedan länge normen i Silicon Valley. Skatten på personaloptioner är dock hög i Sverige, vilket försvårar för tillväxtbolag. Det är därför positivt att reglerna ska förbättras.

RUT-avdraget är ett sätt att lindra effekterna av Sveriges höga skatter på arbete. Avdraget har lett till minskat svartarbete och skapat många nya jobb.

Timbros reformförslag:

  • Halvera bolagsskatten.
  • Sänk skatten på kapitalinkomster till 15 procent.

Vidare läsning

Kontakt
Jacob Lundberg
Chefsekonom
070-276 74 24
jacob.lundberg@timbro.se
jacob2