#15
Fler ska kunna bli företagare
STATUS: PÅGÅENDE

Vad är det senaste som regeringen gjort?

2019-05-14: Justitiedepartementet remitterade en promemoria med förslag om sänkt krav på aktiekapital i privata aktiebolag.

Vad säger Januariavtalet?

”Fler ska kunna bli företagare. Genomför en kraftig förenkling av beskattning och regelverk för mikroföretagande (Utredning under 2019-2020 och förändringar från 2021) och sänkt aktiekapital till 25 000 kronor (Ds våren 2019. Ny lagstiftning från 1 januari 2020).”

Varför måste entreprenörskap och företagande underlättas, enligt Timbro?

Grunden för Sveriges välstånd är framgångsrika företag. För att människor ska våga satsa på en affärsidé krävs rimliga förutsättningar. Det handlar bland annat om att minska regelbördan och underlätta byråkratin samt om att göra det enklare och billigare att anställa.

Den administrativa bördan är betungande för småföretag. Det handlar om bokföring och redovisning, deklaration, momsredovisning med mera. Att minska regelbördan skulle sänka trösklarna för att starta företag.

Vidare läsning

Rapporter från Timbro

”Nödvändighetsföretagarna”
Nima Sanandaji, 2017

Kontakt
Jacob Lundberg
Chefsekonom
070-276 74 24
jacob.lundberg@timbro.se
jacob2