#1
Det finanspolitiska ramverket ska värnas
STATUS: PÅGÅENDE

Vad är det senaste som regeringen gjort?

2019-04-01: Regeringen presenterade en prognos för det ekonomiska läget. Enligt den kommer överskottsmålet att uppnås.

Vad säger Januariavtalet?

”Överenskommelsen om det finanspolitiska ramverket ska värnas.”

Varför måste ramverket värnas, enligt Timbro?

Det finanspolitiska ramverket infördes efter den ekonomiska kris som drabbade Sverige i mitten av 1990-talet och har sedan dess varit en viktig förklaring till Sveriges välskötta statsfinanser. De viktigaste delarna i ramverket är överskottsmålet och utgiftstaket. Många länder har infört regler för finanspolitiken de senaste decennierna. Anledningen är att politikerna själva har insett att det finns brister i det politiska systemet som gynnar kortsiktighet, för stora utgifter och underskott (så kallat deficit bias).

Av denna anledning är det viktigt att hålla fast vid strama regler för statens budget. Annars riskerar budgetdisciplinen att försvagas, vilket skulle sänka förtroendet för Sveriges ekonomi och lägga en större börda på framtida generationer.

Kontakt
Jacob Lundberg
Chefsekonom
070-276 74 24
jacob.lundberg@timbro.se
jacob2