Om Reformbevakaren

Januariavtalet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna lovar viktiga liberala reformer. Sedan mars 2019 har Timbro bevakat uppgörelsens genomförande.

Om Timbro

Timbro grundades 1978 och är Nordens största marknadsekonomiska tankesmedja med uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.

Timbros verksamhet finansieras av Stiftelsen Fritt Näringsliv. Läs mer om Timbro på timbro.se.