Kriterier och metod

  • Beige betyder att ingenting som kommit allmänheten till känna har hänt, dvs det har inte tillsatts någon utredning, det har inte publicerats någon promemoria från något av departementen eller det har inte aviserats något budgetförslag.
  • Gult betyder att någonting har hänt, t ex att en utredning har tillsatts. Flera av de 73 punkterna i överenskommelsen består av flera delförslag. Det räcker med aktivitet i något av dessa för att hela punkten ska kategoriseras som pågående.
  • Grönt betyder att punkten, åtminstone till största delen, är genomförd. Om det finns flera delpunkter ska den viktigaste av dem ha trätt i kraft, alternativt en övervägande majoriteten av de olika delpunkterna.