Januariavtalet

Reformbevakaren ger en översiktlig lägesbild av samtliga 73 punkter i Januariavtalet. Här visas var i den politiska processen som respektive punkt befinner sig. Beige betyder att ingenting som kommit allmänheten till känna har hänt. gult betyder att någonting har hänt och grönt betyder att punkten, åtminstone till största delen, är genomförd. Läs mer under avsnittet ”Kriterier och metod”.