Det här innebär Januariavtalet

Januariavtalet är en sakpolitisk uppgörelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna som omfattar 73 punkter. Den ingicks i januari 2019. Uppgörelsen innebär att Centerpartiet och Liberalerna accepterar en fortsatt minoritetsregering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Trots att Centerpartiet och Liberalerna inte ingår i regeringen kommer de fullt ut att medverka i beredningsprocesser av utredningsdirektiv, propositioner till riksdagen, förordningsändringar som följer av ny lagstiftning samt i förekommande fall också uppdrag eller regleringsbrev till myndigheter.