REFORMBEVAKAREN: Analys och kommentar

C och L måste värna arbetslinjen

Sverige befinner sig i en unikt snabb och djup konjunkturnedgång och är på väg in i en arbetslöshetskris. Det kommer bli värre innan det börjar bli bättre, konstaterade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark nyligen (4/5).

För att ta oss ur krisen behöver regeringen lägga stor vikt vid punkt 19 i Januariavtalet: arbetslinjen värnas. Arbetslöshetsförsäkringen ska reformeras i linje med flexicuritysystem.

Tyvärr har coronakrisen fått regeringen att vända på detta. Regeringen har chockhöjt såväl grundbeloppet som taket i arbetslöshetsförsäkringen. Det är den enskilt största bidragshöjningen på många år, och det största avsteget från alliansens arbetslinje hittills.

Det innebär en kortsiktig stimulans, men en långsiktig försämring av arbetsmarknaden. Konjunkturinstitutet konstaterade 2016 att »högre nivå och varaktighet i arbetslöshetsförsäkringen främst ger högre och långvarigare arbetslöshet«. I Sveriges A-kassors forskningsgenomgång av 21 studier om a-kassehöjningar har 17 hittat en statistiskt signifikant ökning av arbetslösheten, en studie hittar en mycket liten minskning, och tre studier hittar ingen signifikant effekt.

Professor Lars Calmfors har gått igenom 28 studier från olika länder. I 24 av dem finns tydliga bevis för att höjd arbetslöshetsersättning minskar övergång från arbetslöshet till jobb. »Så mycket stöd som det finns för den här tesen hittar man nästan aldrig i samhällsvetenskapen«, konstaterar han. Därför är det mycket viktigt att den tillfälliga höjningen som regeringen genomfört blir just tillfällig.

Nu utövar LO påtryckningar för att de tillfälliga höjningarna ska bli permanenta, och Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo säger att det kommer vara svårt att »backa bandet«. Wennemo har troligen rätt. En tillbakagång kommer inte vara enkel, men den kommer att vara viktig.

När Sverige ska ta sig ur den djupa arbetslöshetskris som corona för med sig får inte politiken sätta käppar i hjulen. De stimulanser som genomförs måste också stärka ekonomin på lång sikt. Det ligger ett tungt ansvar på Centerpartiet och Liberalerna att hålla fast vid Januariavtalets nittonde punkt, värna arbetslinjen, och se till att den tillfälliga höjningen blir just tillfällig.