REFORMBEVAKAREN: Analys och kommentar

Hyressättningen måste bli friare

”Ekonomer har ofta gjort sig lustiga över att det fordrades ungefär ett decennium av köande för att köpa en Trabant-bil i Östtyskland under kommunisttiden. I Stockholm är väntetiden i dag för att få en hyreslägenhet via den kommunala bostadskön av ungefär samma storleksordning – och flerårig också i åtskilliga andra expanderande städer i Sverige.” 

Assar Lindbeck, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, sammanfattar på så sätt den svenska hyresmarknadens grundläggande problem: avsaknaden av en riktig marknad. Eftersom Sverige haft hyreskontroller sedan andra världskriget, i dag i form av det så kallade bruksvärdessystemet, är efterfrågan på hyreslägenheter långt större än utbudet. 

Enligt punkt 44 ska hyressättningen reformeras på ett antal punkter, men det är framför allt ett förslag som skapar osämja mellan S, MP, C och L: fri hyressättning vid nyproduktion. Skrivelsen i Januariavtalet spretar åt två håll: samtidigt som fri hyressättning vid nybyggnation ska införas står det även att hyrorna efter ”en inledande period” ska sättas i linje med jämförbara nybyggda bostäder eller genom förhandlingar med Hyresgästföreningen. 

En aktuell dom från Svea Hovrätt visar varför frågan om fri hyressättning vid nyproduktion är så viktig. När Uppsalahem inte kunde komma överens med Hyresgästföreningen om hyrorna i nyproduktionen Åpromenaden bestämde sig det allmännyttiga bostadsbolaget för att sätta hyran själv. Hyresgästföreningen valde att pröva hyresnivåerna och fick rätt i både hyresnämnden och i hovrätten. 

Den domen riskerar att ställa många fastighetsvärdars kalkyl på ändan. Nyproduktion är en dyr boendeform, och produktionskostnaderna har stigit de senaste åren. Om Hyresgästföreningens veto är ett hot som fastighetsvärdar alltid måste ha i åtanke ifall förhandlingarna strandar kommer viljan att investera i nya hyresrätter bara sjunka.

En ordentlig reform av hyressättningen skulle eliminera bostadsköerna och minska den svarthandel med hyreskontrakt som drivs på av bostadsmarknadens brister. Fri hyressättning i nyproduktion är ett viktigt första steg i den riktningen, och Centerpartiet och Liberalerna får därför inte bli Vänsterpartiets dörrmatta i frågan om friare hyror.