REFORMBEVAKAREN: Analys och kommentar

Reformer för arbetskraftsinvandring

»Dagens system för arbetskraftsinvandring ska värnas«, står det i Januariavtalet. Det handlar om mer än att upprätthålla status quo. Att värna kräver också att man vårdar.

Förra mandatperioden vårdades inte arbetskraftsinvandringen. Trots problem med både kompetensutvisningar, fusk och bristande rörlighet, och trots upprepade krav från både Alliansen och andra, satt regeringen på händerna.

Nu är det viktigt att den tredje meningen i punkt 21 fylls med innehåll. Några medskick:

1. Systemet måste vårdas för att värnas Det är inte konstigare än på andra områden – brister kan ofta lösas och hinder avhjälpas, snarare än att hela lagar måste rivas upp. Men att bara låta problem fortgå är inte att värna systemet utan att undergräva det.

2. Arbetskraftsinvandringen är inte skuggsamhället Asylsökande som stannat efter avslag eller svartarbetande EU-medborgare omfattas inte av reglerna för arbetskraftsinvandring. Skuggsamhället är viktigt att komma åt, men den legala arbetskraftsinvandringen är inte problemet.

3. Finns utrymme för mycket förbättring Arbetskraftsinvandrare bör ges möjlighet att röra sig medan de väntar på förlängning av sitt arbetstillstånd. Försörjningskraven för arbetskraftsinvandrare bör skärpas. Informationsdelningen mellan myndigheter måste förbättras. Migrationsverket bör ges ett utökat uppdrag för att identifiera och motverka missbruk av reglerna. Det här är bara några av de konkreta lösningar som finns på faktiska problem.

4. Stärk arbetskraftsinvandringens värden Arbetskraftsinvandringen bidrar med tolv miljarder kronor årligen i skatteintäkter. Det är mer än hela utgiftsområdet för miljö och klimat. Matchningen mellan arbetstillstånd och arbetsmarknadens behov är mycket god. Men ett bra system kan bli ännu bättre. Utredningen bör få i uppdrag att ta fram förslag för att stärka arbetskraftsinvandringens bidrag till ekonomin.

Innan årets slut ska utredningen tillsättas. Det behövs reformer för att stärka arbetskraftsinvandringens vinster samtidigt som man motverkar problem och missbruk. Januariavtalet pekar åt rätt håll – nu återstår bara att tolka dem till bra direktiv.