REFORMBEVAKAREN: Analys och kommentar

Ont om tid för ny skattereform

Enligt punkt 4 i 73-punktsprogrammet ska en omfattande skattereform genomföras. Skattereformen ska bland annat höja sysselsättningen, sänka marginalskatterna, bidra till miljömålen och jämna ut klyftorna – inte helt enkla målsättningar att förena.

Formerna för den kommande skattereformen verkar inte vara spikade ännu. Man kan tänka sig en större expertutredningar, mer begränsade utredningar på finansdepartementet eller mer gradvisa reformer som genomförs i budgetpropositionen för varje år.

Många drömmer om en skattereform i stil med “Århundradets skattereform” 1990–1991, där landets främsta expertis under flera år arbetade fram förslag till genomgripande förändringar inom alla delar av skattesystemet (se SOU 1989:33–36). Det verkar allt mindre sannolikt, inte minst för att tiden börjar springa iväg. Även om januaripartierna hann förhandla fram direktiv till en sådan expertutredning redan under hösten skulle den förmodligen behöva åtminstone två år på sig, och alltså bli klar tidigast under 2021. Inkomstskatteförändringar i reformen kan då sannolikt träda i kraft först den 1 januari 2023 – efter valet, då de politiska förutsättningarna kan ha ändrats.

Mer sannolikt verkar därför vara en gradvis ansats, något som skatteutskottets ordförande Jörgen Hellman (S) också var inne på under ett seminarium i Almedalen anordnat av Föreningen auktoriserade revisorer (FAR). Detta begränsar förändringarna till relativt enkla justeringar av skattesatser etc. – även om det förstås kan vara ganska stora förändringar i miljarder räknat. Det skulle kunna handla om sänkta ränteavdrag och höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt, till exempel (observera dock att värnskattens avskaffade ligger utanför skattereformen).

Man måste ändå hoppas på större förändringar i skattesystemets struktur. Det finns stora problem med exempelvis momsens utformning, krångligheter och märkliga marginaleffekter i inkomstskatten och bristande transparens i arbetsgivaravgifterna. Dessa kräver utredningar för att kunna åtgärdas.

Säkert är i alla fall att det börjar brinna i knutarna för regeringen och dess samarbetspartier.