Den 21 juni röstades Stefan Löfven bort som statsminister. Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni deklarerade kort därefter att Januariavtalet är dött. Men hur har det egentligen gått med överenskommelsen och hann det bli några liberala segrar? Döm själv.

Januariavtalet var aldrig en checklista för reformer som skulle genomföras. Istället innehåller dokumentet förhållningsregler och förväntningar på samarbetet. Vi har trots det försökt tolka överenskommelsen som en checklista och försökt bedöma vilka punkter i avtalet som är uppfyllda.

Vår metod har varit följande:

  • Beige betyder att ingenting som kommit allmänheten till känna har hänt, dvs det har inte tillsatts någon utredning, det har inte publicerats någon promemoria från något av departementen eller det har inte aviserats något budgetförslag.
  • Gult betyder att någonting har hänt, t ex att en utredning har tillsatts. Flera av de 73 punkterna i överenskommelsen består av flera delförslag. Det räcker med aktivitet i något av dessa för att hela punkten ska kategoriseras som pågående.
  • Grönt betyder att punkten, åtminstone till största delen, är genomförd. Om det finns flera delpunkter ska den viktigaste av dem ha trätt i kraft, alternativt en övervägande majoriteten av de olika delpunkterna.