Reformer för arbetskraftsinvandring

Socialdemokraterna har under de senaste fem åren ansträngt sig hårt för att inte deras misslyckanden ska synas. Inför valet 2014 lovade Stefan Löfven att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. I takt med att det blivit uppenbart att målet inte skulle nås har Socialdemokraterna försökt flytta fokus.

Språk mer än bara språk

Regeringen har meddelat att den nu tillsätter en utredning om språkkrav för medborgarskap, som är en av punkterna i Januariavtalet som Timbro följer. Hur språkkraven ska vara utformade är fortfarande oklart. Under våren 2020 kommer vi förresten att presentera en omfattande rapport som diskuterar språkkrav ur olika perspektiv.

Tro inte på regeringens löften

Socialdemokraterna har under de senaste fem åren ansträngt sig hårt för att inte deras misslyckanden ska synas. Inför valet 2014 lovade Stefan Löfven att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. I takt med att det blivit uppenbart att målet inte skulle nås har Socialdemokraterna försökt flytta fokus.